Met een liquiditeitsplanning voorspel je je liquide middelen. Hoe maak je zo’n prognose? En wat kun je er dan eigenlijk mee?