« Meer winst maken. Hoe doe je dat?»

Gepubliceerd op 06-11-2019

Meer winst maken. Hoe doe je dat? Welke tools zijn daarvoor beschikbaar. Wat zijn concrete handvatten waar ik mee aan de slag kan?


Er zijn veel boeken geschreven door experts en specialisten die de vraag 'meer winst maken' behandelen. En in de meeste gevallen hebben alle experts en specialisten ook gelijk in de beweringen die worden gedaan of de stellingen die worden ingenomen. En toch blijkt dat nog steeds, veel ondernemers worstelen met die prangende vraag.

In een van mijn vorige artikelen: meer rendement uit je bedrijf? Volg dit stappenplan (1. Zorg voor een goede strategie, 2. voor een goed plan, 3. voor de juiste processen, producten en mensen, 4. Focus op meer winst maken door keuzes te maken, 5. Zorg voor CEX bij je klant, 6. Zorg dat je grip hebt op je financiën) heb ik een soortgelijke leidraad gegeven die je kan helpen bij het realiseren van meer winst.

Maar toch, als je de koppen snelt, dan blijft het toch nog een beetje ‘in de lucht hangen’ omdat hier de grote lijnen worden weergegeven. In dit artikel echter pak ik de concrete onderdelen er uit die er voor zorgen dat je dírect meer winst gaat maken.

Wat bepaalt het Resultaat van je bedrijf

Meer winst maken. Om dat te kunnen doen moet je eerst weten wat de belangrijkste resultaatbepalers zijn van jouw (en ieder ander) bedrijf.
Dit zijn er 3, namelijk:

 • Omzet             (de mate waarin u in staat bent tot het verkopen van uw product of dienst)
 • Kosten            (de kosten die u moet maken om uw bedrijf ‘in de lucht’ te houden)
 • Capaciteit       (hoeveel capaciteit heeft u ter beschikking met uw bedrijf)

Op welke onderdelen kun je invloed uitoefenen voor meer Winst

Per resultaatbepaler heb je 2 onderdelen die direct leiden tot meer winst. Onderdelen waar jij invloed op kunt uitoefenen. Het lijken ‘inkoppertjes’, maar het kan soms heel lastig zijn om deze ‘inkoppertjes’ ook daadwerkelijk te scoren.

 • Omzet; verkoopprijs verhogen, productiviteit verhogen
 • Kosten; verlaag je bedrijfskosten, inkoopprijs verlagen
 • Capaciteit; hogere bezetting, efficiënter werken

Meer Winst maken door je verkoopprijs verhogen

Verhogen van je prij(s)(zen) is een heel effectief middel om dírect meer winst te maken. Toch is dit iets waar veel ondernemers in de praktijk ‘tegen aan hikken’ omdat ze bang zijn klanten kwijt te raken door de verhoogde prijzen. Tegen die ondernemers zou ik willen zeggen: ben niet te bang. In de praktijk blijkt namelijk dat de prijs voor een klant wel belangrijk is, maar veel minder belangrijk dan dat we zelf verwachten. Zaken die klanten veel belangrijker vinden dan prijs zijn:

 1. Heb ik een goed gevoel bij het bedrijf/de contactpersoon en is het een prettig contact.
 2. Heb ik het gevoel dat mijn probleem wordt opgelost
 3. Wordt er naar me geluisterd

Wanneer je bovengenoemde zaken goed op orde hebt binnen jouw klantenkring dan kun je gerust je prijs verhogen. Het aantal klanten dat daardoor zal afhaken zal heel klein zijn. Bedenk zelf maar eens wat jij doet als je favoriete restaurant met die aardige eigenaar en die vriendelijke bediening en de geweldige gerechten haar prijs verhoogt met € 1,- per couvert. Ga je dan naar een ander restaurant. Of naar een andere leverancier voor …… Inderdaad; normaal gesproken niet. Zolang de 3 hierboven genoemde zaken maar in orde zijn.

En bedenk jezelf ook dat wanneer er een aantal klanten afhaken, dat dit in de praktijk ruimschoots wordt gecompenseerd door de effecten van de prijsverhoging bij klanten die je trouw blijven.

LET OP: een hogere omzet is nog geen hogere winst. Te veel ondernemers focussen nog op alleen omzet in plaats van winst. Probeer je marge, je rendement te verhogen. Dat is veel effectiever.

Meer Winst maken door je productiviteit te verhogen

Er voor zorgen dat je productiviteit verhoogt, heeft direct invloed op je winst. Wanneer je geen of te weinig zicht hebt op je productiviteit, dan is dit mogelijk een grote bron van winstverlies. Of je nu een productiebedrijf, een dienstverlenend bedrijf of een handelsbedrijf hebt, het verhogen van je productiviteit leidt onherroepelijk tot meer winst. De vraag is hoe verhoog je je productiviteit? Tips:

 1. Zorg eerst dat je zicht hebt op de échte productiviteit van je bedrijf (met andere woorden hoe lang zijn je mensen aanwezig en hoeveel procent van de tijd zijn ze productief of declarabel)
 2. Maak een juiste kostprijsberekening (betrek niet alleen de loonkosten in deze berekening)
 3. Kijk (bij voorkeur samen met je mensen) hoe je de productiviteit zou kunnen verhogen
 4. Denk na over hoe je zaken zou kunnen automatiseren waardoor je mensen meer werk kunnen verzetten in dezelfde tijd

Verlaag je bedrijfskosten

Verlaging van je bedrijfskosten brengt natuurlijk ook een verbetering van het resultaat. Waar je als ondernemer echter rekening mee dient te houden dat uit de praktijk blijkt, dat hier veel aandacht aan wordt gegeven (vaak door de ondernemer zelf), maar dat de invloed op de winst relatief gering is. Met andere woorden: kijk kritisch naar de kosten en probeer deze daar waar mogelijk te verlagen, maar kijk of je een medewerk(st)er hier naar kunt laten kijken en maatregelen laat nemen. Gebruik je energie voor onderdelen die meer invloed hebben op je winst.

Meer Winst maken door je inkoopprijs te verlagen

Zeker wanneer je een productiebedrijf of handelsbedrijf hebt, dan is het verlagen van je inkoopprijs een goede manier om 'meer winst maken' in de praktijk te brengen. Het simpelweg om korting vragen is natuurlijk mogelijk, maar in de praktijk vaak lastig. Wat gemakkelijker is, is om te kijken of het voordeel oplevert wanneer je minder bestellingen plaats bij een leverancier die qua omvang groter zijn. Op die manier kun je wellicht bulkkorting krijgen. Denk ook aan omvangskorting wanneer je in een jaar meer hebt ingekocht. Ook het vragen om korting wanneer je betaalt direct bij levering is een optie. Of laat bij die ene megaorder je leverancier meedenken om de deal binnen te halen. Tip: blijf correct en vergeet niet dat een goede band met een leverancier heel belangrijk is in jouw bedrijfsproces (zeker wanneer je er maar een of twee hebt voor een bepaald product/machine/grondstof).

Hogere bezetting

Kijk eens naar de effecten die een hogere bezetting hebben op je winst. Zijn het alleen maar extra loonkosten, of worden er ook significant meer orders verwerkt. En wat heeft het voor invloed op de doorlooptijden van je orderverwerking. Is het werken in ploegen een optie? Het verhogen van de bezetting kan in sommige gevallen een efficiënte manier zijn om je winst te verhogen. Kijk hier kritisch naar, want wanneer een hogere bezetting alleen maar leidt tot meer werk, kosten en fouten (door taakoverdracht bijvoorbeeld) en de bijdrage aan de winst gering is, dan moet je dit middel natuurlijk niet inzetten.

Efficiënter werken

Het efficiënter laten werken van je bedrijf (in alle lagen) heeft lang niet altijd een direct (groot) zichtbaar effect op de winst van je bedrijf. Waar efficiënter werken echter wel direct een hele grote invloed op heeft (en daarmee op termijn ook op je winsttoename) is op het welbevinden van je mensen. Je mensen worden er simpelweg gelukkiger van wanneer je je processen beter op orde hebt. Ze minder (onnodige) verslaglegging moeten doen en aan het einde van de dag klaar zijn met hun taken in plaats van een half uur langer moeten blijven om hun taken af te krijgen.

Daarnaast worden er als gevolg daarvan véél minder fouten gemaakt. En het oplossen van problemen die ontstaan door fouten die worden gemaakt levert een grote ergernis op. Bij je klanten, bij je mensen en uiteindelijk dus ook bij jou. En niet alleen kost het ergernis: het kost ook nog een pak geld. Omdat deze kosten vaak niet worden ingecalculeerd (bij het vaststellen van een kostprijsberekening) levert dit een negatieve bijdrage in je winstontwikkeling.

Door met bovengenoemde onderdelen aan de slag te gaan werk je écht aan meer winst. Het maken van een plan, het monitoren en sturen ervan, zoals hierboven beschreven kun je ideaal doen met een bedrijfsadviseur of business coach die ervaring heeft met het begeleiden van ondernemers door gebruik te maken van een beproefde en bewezen adviesmethodiek die leidt tot meer Winst (benieuwd naar MKS tools? klik hier).


Meer Winst met een Bedrijfsadviseur

Heb je behoefte aan een hoger rendement? Wil je tijd besparen? Ben je op zoek naar iemand die  jouw ondernemersvaardigheden kan verbeteren, zodat jij meer winst kunt maken? En ben je benieuwd of mijn toegevoegde waarde net zo sterk is als jouw koffie? Klik hier om kennis te maken.


 

download-1604331376.png