Rekening-courantkrediet behoefte? Je hebt (tijdelijk) wat meer krediet nodig en hebt een afspraak gemaakt bij de bank. Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op een goed gesprek en de meeste kans op succes.